Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Έργα της Νομαρχίας επιθεώρησε ο Νομάρχης

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Ν.Α. Άρτας, ο Νομάρχης Άρτας κ. Γεώργιος Παπαβασιλείου, συνοδευόμενος από τον Δ/ντη Προγραμματισμού Χρ. Τσιρογιάννη Χρήστο και τον Δ/ντη ΔΕΒ Αθ. Νικολό επισκέφθηκε και επιθεώρησε τα παρακάτω έργα προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που προκύπτουν στην πορεία υλοποίησης τους, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στους καθ΄ ύλην αρμόδιους, καθώς και να διαπιστώσει τη συμπληρωματικότητα των έργων αυτών με τα έργα που ενέταξε η ΝΑ Άρτας στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» ,τα οποία έχουν ήδη δημοπρατηθεί.
Εγγειοβελτιωτικά Έργα Πεδιάδας Άρτας (Φάση Β’). Το έργο αφορά την κατασκευή της Κύριας Αρδευτικής Διώρυγας (Κ.Α.Δ.) Δ1 μήκους 7.5 Km και των αρδευτικών διωρύγων Δ2 & Δ22 μήκους 0,65 Km η κάθε μια. Μέχρι σήμερα κατασκευάστηκαν 450 m της Κ.Α.Δ. και 300 m μιας νέας πρόσθετης παράπλευρης διώρυγας για την άρδευση των κτημάτων της περιοχής Γραμμενίτσας.
Οι εργασίες περιορίστηκαν στο τμήμα αυτό λόγω προβλημάτων απαλλοτριώσεων, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες σε μήκος 1500 m της Κ.Α.Δ. Δ1 στο τμήμα προς Χανόπουλο (παράλληλα της Επαρχιακής οδού Άρτας – Χανόπουλου) .
Με αφορμή την επίσκεψη αυτή ο Νομάρχης έκανε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, που αφορούν τα έργα απορροής των ομβρίων υδάτων καθώς και την κατασκευή πορτών στις διώρυγες άρδευσης των παρακείμενων κτημάτων στης ΚΑΔ.
Έργα Μεταφοράς Νερού και Αρδευτικά Δίκτυα Ζώνης 8 Περιοχής Πέτα-Κομπότι Νομού Άρτας (Β’ φάση), συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 € και αφορούν τη μεταφορά νερού (συνολικού μήκους 11,5 χιλιόμετρων) από τον Ταμιευτήρα (Φράγμα Πουρναρίου ΙΙ) μέχρι τις δεξαμενές των αρδευτικών αντλιοστασίων των επί μέρους αρδευτικών ζωνών, καθώς και το αρδευτικό δίκτυο της ζώνης 8.
Επιθεωρήθηκαν και τα τρία υποέργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα οποία είναι :
Τοποθέτηση χαλύβδινου αγωγού από το Φράγμα Πουρναρίου ΙΙ μέχρι τον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας. Το υποέργο αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί (τέλος Μαΐου).
Κατασκευή καναλιού από σκυρόδεμα (από Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας έως Κομπότι). Το έργο θα ξεκινήσει, λόγω εκκρεμοτήτων από τις απαλλοτριώσεις, έως το τέλος του 2010.
Τοποθέτηση δικτύου πλαστικών αγωγών άρδευσης στη ζώνη 8 Κομποτίου. Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει δύο τμήματα: το πρώτο τμήμα αποτελεί το 1/5 περίπου του συνολικού υποέργου και η κατασκευή του θα ξεκινήσει άμεσα. Το δεύτερο τμήμα αποτελεί τα 4/5 περίπου του συνολικού υποέργου και η κατασκευή του θα ξεκινήσει μόλις διευθετηθούν οι απαλλοτριώσεις.
Τέλος, ο Νομάρχης Άρτας επιθεώρησε τις εργασίες κατασκευής του ισόπεδου Κόμβου στα Ρόκκα, ο οποίος υλοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών.
Με αφορμή δε το παραπάνω έργο, η Ν.Α Άρτας ζητήσε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 1021/12-7-2010 έγγραφο της προς την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ, προέκταση του ηλεκτροφωτισμού του κόμβου στα Ρόκκα μέχρι την είσοδο της Φιλοθέης (επί της εθνικής οδού Άρτας-Ιωαννίνων), στο οποίο η αρμόδια Υπηρεσία ανταποκρίθηκε θετικά, με την προοπτική να κατασκευαστεί πεζόδρομος από τον κόμβο Ρόκκα μέχρι Φιλοθέη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: