Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Με εισηγητή τον Καθηγητή Σπύρο Λιούκα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για τα Τζουμέρκα


Στο μέσον των ραγδαίων και πρωτόγνωρων κοινωνικοοικονομικών αλλαγών που πραγματοποιούνται τούτη τη δύσκολη οικονομικά περίοδο για τη χώρα μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Τζουμερκωτών αποφάσισε να πραγματοποιήσει την Κυριακή 8 Αυγούστου 2010 την 16η Παντζουμερκιώτικη Συνδιάσκεψη, στην κεντρική πλατεία του χωριού Καταρράκτη Άρτας, για να διερευνήσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης του ορεινού όγκου των Τζουμέρκων. Στη Συνδιάσκεψη η Ομοσπονδία έχει επιλέξει ως εισηγητή τον συμπατριώτη μας καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λιούκα, ο οποίος θα καταθέσει τις προτάσεις του για ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης στα Τζουμέρκα. Επίσης έχει κληθεί ο πρόεδρος της κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας κ. Τσουκαλάς, ο οποίος θα καταθέσει την εμπειρία του σχετικά με την έμπρακτη εφαρμογή ενός επιτυχημένου σχεδίου ανάπτυξης στον ορεινό όγκο της περιοχής του. Στην Συνδιάσκεψη έχουν κληθεί για να καταθέσουν τις απόψεις τους οι εκπρόσωποι των δύο νομών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στους Δήμους και Κοινότητες των Τζουμέρκων, καθώς και τα μέλη των Αδελφοτήτων Συλλόγων της Ομοσπονδίας, Σύλλογοι και φορείς των Τζουμέρκων κ.ά. Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία, «με τον όρο βιώσιμη ανάπτυξη αναφερόμαστε στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών για μία ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα. Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο διαμορφώνει σταδιακά ένα νέο ήθος με αλλαγές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζωής του ανθρώπου, στις σχέσεις του με τον συνάνθρωπο και τη φύση, καθώς συνδιαμορφώνει το πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών ευθυνών που οδηγούν στον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της οικονομικής ανάπτυξης. Στόχοι της 16ης Παντζουμερκιώτικης Συνδιάσκεψης για τη «βιώσιμη ανάπτυξη στα Τζουμέρκα» είναι μέσα από την εκπόνηση των κατάλληλων στρατηγικών επιλογών σχεδιασμού, μελέτης και εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων σε τοπικό επίπεδο με άξονες την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος να προκύψει: -Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ορεινού όγκου των Τζουμέρκων (μνημεία, φύση, παράδοση). -Η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με άξονα τα τοπικά προϊόντα, τον πολιτισμό, την ήπια τουριστική ανάπτυξη και το περιβάλλον. Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ντόπιους, απόδημους κ.λπ. -Η άρση της απομόνωσης / ενίσχυση προσπελασιμότητας - κάλυψη ελλείμματος βασικών υποδομών. -Η αναδιάρθρωση - εκσυγχρονισμός της κτηνοτροφίας. Τυποποίηση και πιστοποίηση τοπικών προϊόντων, ώστε η περιοχή να προβάλλει τη δική της ταυτότητα. -Η διεπιστημονική στήριξη ενός τοπικού σχεδίου και προγράμματος με ενιαία χαρακτηριστικά, εξασφαλισμένους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, ενταγμένο σε ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό, με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και των αποδημικών οργανώσεων. -Η θέσπιση κανόνων προστασίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (προστασία της φύσης, των μνημείων, βιολογικά προϊόντα, χρήσεις γης, κήρυξη οικισμών και μνημείων ως διατηρητέων κ.λπ.). -Η ευέλικτη χρηματοδότηση, μέσω κοινοτικών και εγχώριων προγραμμάτων που: α) θα χρηματοδοτεί μελέτες, μικρές παρεμβάσεις και αποκαταστάσεις, επιμόρφωση, πολιτιστικές δράσεις, στήριξη μικρών επενδύσεων, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, και β) θα καλύπτει οικονομικά τις διαδικασίες προετοιμασίας, ωρίμανσης και ένταξης σε κοινοτικά και εθνικά προγράμματα δημόσιων έργων, αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας ιδιωτικών επενδύσεων, με δεδομένο ότι σήμερα οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών αδυνατούν να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Η ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη συμβολή κάθε συνιστώσας στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανταγωνιστικότητα της περιοχής, και να προωθεί την ενίσχυση και την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπικού κεφαλαίου προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της τοπικής ανταγωνιστικότητας με προτεραιότητα δράσεις που αναμένεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: