Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Η λαθροθηρία έχει φτάσει στο απροχώρητο


Σήμερα συζητούν με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού πως θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα

Ως εξαιρετικά επείγον μιας και η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο αντιμετωπίζει την λαθροθηρία ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και καλεί εσπευσμένα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπουργεία να συζητήσουν για την ανεξέλεγκτη μάστιγα της λαθροθηρίας. Έτσι έκανε Πρόσκληση σε συνάντηση με θέμα: «Η αντιμετώπιση της λαθροθηρίας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού».
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού έχει ως εξής: «Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 13:00 μ.μ.. στο ξενοδοχείο Arta Palace, στην Άρτα, σε μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας και στη συνέχεια ανοιχτής συζήτησης, σχετικά με:
• την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τα κρούσματα λαθροθηρίας που παρατηρούνται στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού
• τα προβλήματα και οι αντιξοότητες που εμποδίζουν την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Εθνικού Πάρκου (ΚΥΑ 11989/08)
• την εξεύρεση τρόπων αποτελεσματικής αντιμετώπισης της λαθροθηρίας εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού,
• προτάσεις για τη ρύθμιση της θήρας μετά την 20η Μαρτίου 2011, ημερομηνία που λήγει η καθολική απαγόρευση της δραστηριότητας
Λόγω του ότι τα ανωτέρω θέματα είναι μείζονος σημασίας τόσο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού όσο και γενικότερα της αειφορικής διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου (συμπεριλαμβανομένης της ορθής θηραματοπονικής διαχείρισης της περιοχής), πιστεύουμε ότι η παρουσία σας στη συνάντηση θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και εποικοδομητική. Προσδοκώντας σε μια αρμονική συνεργασία». Την πρόσκληση υπογράφει ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Αλμπάνης Αθ. Τριαντάφυλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: