Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Ψηφίσθηκε το κονδύλι για σφραγίδες του νέου Δήμου Αρταίων

Στην ψήφιση πίστωσης 6.000 € για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την οργάνωση του νέου διευρυμένου Δήμου, προχώρησε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας κατά την τελευταία συνεδρίαση της θητείας του, τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου. Νέες σφραγίδες, έντυπα και πινακίδες είναι υλικό άμεσης προτεραιότητας για την οργάνωση του νέου Καλλικράτειου Δήμου Άρτας και η προμήθειά τους θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 22 του μηνός.
Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Γιώργος Αθανασούλας τόνισε: «Σύμφωνα με την εγκύκλιο 39/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έως 22/12/2010 στα πλαίσια του Προγράμματος «Καλλικράτης» πρέπει να έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πινακίδες με το όνομα του νέου Δήμου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Ι του Ν.3582/2010, τουλάχιστον στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του νέου Δήμου, στα κεντρικά καταστήματα των συνενουμένων Δήμων με πρόσθετη αναφορά στο όνομα της Δημοτικής Ενότητας και όπου είναι εφικτό στα καταστήματα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης πρέπει να πραγματοποιηθεί προμήθεια σφραγίδων του νέου Δήμου.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.3852/2010 οι σφραγίδες των νέων Δήμων διαφέρουν από τις υπάρχουσες, οπότε θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να προμηθευτούν νέες σφραγίδες, ακόμα και σε αυτούς που δεν επέρχεται καμία μεταβολή με τον «Καλλικράτη».
Τέλος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η προμήθεια εντύπων και τροποποιημένων εντύπων (τριπλότυπων και πιστοποιητικών) με το όνομα του νέου Δήμου στα πλαίσια των νέων αρμοδιοτήτων του. Μετά από έρευνα αγοράς η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%). Απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού με εγγραφή του ποσού των 6.000,00€ στον Κ.Α 10-7135.008 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την οργάνωση του νέου διευρυμένου Δήμου (πινακίδες, σφραγίδες κλπ.)».
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από το αποθεματικό του Δήμου». Με αφορμή ερώτηση του κ. Μπακόλα εάν υπήρξε στα πλαίσια του προγράμματος «Καλλικράτης» κάποια επιχορήγηση στο Δήμο για να καλύψει τις δαπάνες αυτές και όσες προκύψουν τις πρώτες μέρες της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος κ. Οικονομίδης τόνισε ότι όχι μόνο δεν ήρθε καμία έκτακτη επιχορήγηση αλλά και η τακτική είναι μειωμένη.
«Όχι μόνο δεν ήρθε κάποια επιχορήγηση αλλά ενημερωτικά σας λέω ότι το 2010 η τακτική επιχορήγηση είναι μειωμένη κατά 1.138.000 € και το πρόγραμμα της ΣΑΤΑ κατά 500.000 €. Παρ’ όλα αυτά καταφέραμε να φτάσουμε εδώ με ελαχιστότατα προβλήματα μέχρι λήξης του 2010» ανέφερε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: