Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Κίνα άρχισαν να «ταξιδεύουν» τα ελληνικά ακτινίδια

Άναψε το «πράσινο φως» για την εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων στην μακρινή Κίνα μετά την επικύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των δύο χωρών και την υπογραφή του σχετικού σχεδίου νόμου από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Μετά από πολύμηνες προσπάθειες, ικανοποιήθηκαν οι αυξημένες απαιτήσεις της Κίνας για την υγειονομική κατάσταση των ελληνικών ακτινιδίων, ενώ σε πρόσφατη επίσκεψη Κινεζικής αντιπροσωπείας η ελληνική πλευρά έδωσε κάθε απαιτούμενο εχέγγυο για την ασφάλεια και την ποιότητα του ελληνικού προϊόντος.
Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει στόχο την εξασφάλιση των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων που ορίζονται στο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, τη λήψη μέτρων σχετικά με την πρόληψη και την ολοκληρωμένη διαχείρισης παθογόνων καραντίνας, ώστε να αποφεύγεται η εμφάνισή τους στους οπωρώνες ακτινιδίων και στα συσκευαστήρια, τον έλεγχο από το υπουργείο στα φορτία καρπών ακτινιδίων που προορίζονται για εξαγωγή και την καταχώρηση σε μητρώο των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και μεταχείρισης ακτινιδίων που προορίζονται για εξαγωγή καθώς και τα στοιχεία σήμανσης κάθε συσκευασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: