Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Αρχίζει η υλοποίηση του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ)

H Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (τριών μέτρων) των Ιδιωτικών Επενδύσεων του Άξονα 3 – «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) το γνωστό ΟΠΑΑΧ. Πιο αναλυτικά, το Πρόγραμμα «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» (Άξονας 3) περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:

• Μέτρο 311 - Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες με δικαιούχους γεωργούς κατά κύρια ή μερική απασχόληση,
• Μέτρο 312 - Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Α.Σ.Ο., εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311,
• Μέτρο 313 - Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Α.Σ.Ο., εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 καθώς και ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τις εταιρίες τους για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα.

Οι ενισχύσεις αφορούν σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς πολύ μικρών επιχειρήσεων κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών του αγροτικού τουρισμού, του τουρισμού της υπαίθρου και λοιπών τομέων αλλά και της μεταποίησης (εκτός της πρώτης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων).
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής :
•Υποδομές διανυκτέρευσης μικρής δυναμικότητας
•Χώροι εστίασης και αναψυχής
•Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτουρισμού και του τουρισμού της υπαίθρου (όπως εναλλακτικές μορφές τουρισμού)
•Μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης
•Βιοτεχνικές μονάδες σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους της οικονομίας
•Επιχειρήσεις ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση
•Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις,
•Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.
Το κόστος για τις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί), θα ανέρχεται έως 600.000 € και με δυναμικότητα έως 40 κλίνες.
Το κόστος για τις υπόλοιπες δράσεις του μέτρου (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων) θα ανέρχεται έως 300.000 €.
Το κόστος τις ενέργειας «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας», δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 €.
Ποσοστό ενίσχυσης για όλες τις δράσεις 60%.
Τέλος, ενισχύονται παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 με στόχο αφενός μεν την ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών σε αυτές, αφετέρου δε την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων τους στο ευρύ κοινό προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού για επίσκεψη στις περιοχές αυτές αλλά και να επιτευχθεί επιμήκυνση του χρόνου διαμονής τους.
Για τη δράση αυτή το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του συνολικού κόστους, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 €.
Η περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» (Άξονας 3) για την Νότια Ήπειρο περιλαμβάνει τους εξής Δήμους:

Για το νομό Πρέβεζας
•Δήμος Ανωγείου
•Δήμος Θεσπρωτικού
•Δήμος Λούρου (εκτός Δ.Δ. Λούρου, Ωρωπού και Στεφάνης)
•Δήμος Φιλιππιάδας (εκτός Δ.Δ. Φιλιππιάδας, Πέτρας και Νέας Κερασούντας)
•Κοινότητα Κρανιάς

Για το νομό Άρτας
•Δήμος Αγνάντων
•Δήμος Αθαμανίας
•Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη
•Δήμος Ηρακλείας
•Δήμος Ξηροβουνίου
•Δήμος Πέτα
•Δήμος Τετραφυλλίας
•Κοινότητα Θεοδωριάνων
•Κοινότητα Μελισσουργών
Οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται έως 15 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:30 μ.μ. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56 – Αθήνα, τ.κ. 104 41 Αθήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. OTA» στην Πρέβεζα και Άρτα, στην ιστοσελίδα της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. OTA» www.etanam.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) www.agrotikianaptixi.gr.
(Πληροφορίες κα Σταμάτη Ανθή & Κωστούλα Ελένη).

Δεν υπάρχουν σχόλια: