Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

20 χρόνια προσφοράς απ’ το Αρχείο Γεφυριών ΗπειρώτικωνΤο Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων (Α.Γ.Η.) δημιουργήθηκε το 1990 από τον Σπύρο Μαντά. Το υλικό, που από το 1982 είχε αρχίσει να συλλέγεται, ταξινομείται και με-λετάται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προβάλει ανάγλυφη, σ’ όλες της δηλαδή τις δια-στάσεις και παραμέτρους, η εικόνα των πετρογέφυρων -ιστορική, αρχιτεκτονική, κα-τασκευαστική, οικονομική, κοινωνική, λαογραφική, πολιτιστική.
Χώρος έρευνας -άρα προέλευσης του υλικού- είναι η περιοχή της Πίνδου, οριοθετη-μένη συμβατικά από τη νοητή γραμμή Αμφιλοχία - Καρπενήσι - Καρδίτσα - Τρίκαλα - Γρεβενά - Καστοριά - Φλώρινα - Ελμπασάν - Δυρράχιο. Εδώ, τα πέτρινα λα¬ϊκά γε-φύρια όχι απλά κάλυψαν ανάγκες επικοινωνίας, αλλά κυριολεκτικά μετουσιώ¬θηκαν σε έργα τέχνης. Ο όρος «ηπειρώτικος» σηματοδοτεί και γεωγραφική περιοχή και τε-χνοτροπία.
Το Αρχείο συνεργάζεται με το Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών (ΚΕΜΕΠΕΓ).

Σκοποί:
√ Αναζήτηση, εντοπισμός και καταγραφή (αποτύπωση - φωτογράφηση - βιντεοσκό-πηση) όλων των πέτρινων τοξωτών γεφυριών της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου - Πίνδου.
√ Συλλογή οποιασδήποτε σχετικής με αυτά πληροφορίας, είτε με επιτόπια έρευνα (πρωτογενές υλικό), είτε με βιβλιογραφική αποδελτίωση (δημοσιευμένο υλικό).
√ Καταχώρηση, επεξεργασία και μελέτη του συλλεγμένου υλικού βάσει συγκεκριμέ-νου σχεδίου (Δομή Αρχείου: Μνήμη - Υποστήριξη - Μελέτη). Δημιουργία Μητρώου γεφυριών.
√ Συλλογή υλικού (συνεντεύξεων και φωτογραφιών) για τους δημιουργούς - μαστό-ρους.
√ Ηχογραφήσεις - βιντεοσκοπήσεις, επιτόπου, όλων των ελληνικών παραλλαγών “του γιοφυριού της Άρτας”, αλλά και των βαλκανικών παράλληλων.
√ Δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης: βιβλία ελληνικά και ξένα με αποκλειστικό τους αντικείμενο τα πετρογέφυρα, περιοδικά και εφημερίδες με εκτεταμένη αναφορά σε αυτά, όλα τα δημοσιεύματα για την ηπειρωτική γεφυροποιία.
√ Εκδόσεις βιβλίων και λοιπών σχετικών εντύπων. Παραγωγή ηχητικού και οπτικού υλικού (CD ήχου, CD-R, DVD/Βίντεο).
√ Συμβολή στην προστασία, προβολή και διάσωση των πέτρινων γεφυριών μέσω ευαισθητοποίησης του κοινού και αρμόδιων φορέων: οργάνωση ημερίδων, λειτουρ¬γία εκθέσεων, πραγματοποίηση διαλέξεων, αρθογραφία στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, παρεμβάσεις στον ηλεκτρονικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: