Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Η αναδιάρθρωση του ΤΕΙ Ηπείρου


Ουσιαστική η πρόταση του προέδρου του ιδρύματος Γρηγόρη Γκίκα, πρέπει να συζητηθεί και να προκύψουν παρεμβάσεις

Ουσιαστική χαρακτηρίστηκε απ’ την πλειοψηφία των παραγόντων της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Ηπείρου, αλλά και των παραγόντων της περιφέρειας μας, η πρόταση που έκανε ο πρόεδρος του ιδρύματος Γρηγόρης Γκίκας, στο πλαίσιο του διαλόγου για την αναδιάρθρωση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της χώρας μας.
Στην πρότασή του ο πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου καταγράφει τις αιτίες που οδήγησαν το ΤΕΙ Ηπείρου, στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Μέχρι σήμερα η δημιουργία Σχολών και τμημάτων στο ΤΕΙ Ηπείρου, υπήρξε αποσπασματική, κατακερματισμένη και χωρίς σαφή προγραμματισμό και Ακαδημαϊκούς στόχους. Περισσότερο εξασφάλιζε την ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για την ύπαρξη και λειτουργία τμημάτων, ικανοποιώντας κυρίως οικονομικές και πολιτικές ανάγκες, παρά τον σκοπό του ίδιου του ιδρύματος για ακαδημαϊκή πρόοδο και εξέλιξη».
Οδηγεί λοιπόν την αναζήτησή του στο πως θα αντιμετωπιστεί η κύρια αιτία του προβλήματος, για να τονίσει με έμφαση: «Πέρα από την οικονομική σημασία των περιφερειακών ιδρυμάτων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι ο βασικός σκοπός ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του περιφερειακού ΤΕΙ είναι ερευνητικός και εκπαιδευτικός. Για τον λόγο αυτόν η ίδρυση περιφερειακών ΤΕΙ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι σοβαρό λάθος να αντιμετωπίζεται το ΤΕΙ ως πρωτογενές μέγεθος για την ανάπτυξη της περιοχής (να μετριέται δηλαδή μόνο το άμεσο αποτέλεσμά του – τόσοι φοιτητές, τόσοι διδάσκοντες κ.λ.π. άρα τόσα χρήματα εισρέουν στην περιοχή)».

Η σημερινή κατάσταση

Στην ίδια πρόταση ο πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου καταγράφει και την υπάρχουσα κατάσταση στο ίδρυμα και επισημαίνει:
«από την δημιουργία του ΤΕΙ Ηπείρου μέχρι σήμερα λειτουργούν τρείς Σχολές και ένα ανεξάρτητο τμήμα, κατακερματισμένα στις τέσσερις πρωτεύουσες των νομών της Ηπείρου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κατ’αρχήν κάποια δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ακαδημαϊκές απαιτήσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένων Ακαδημαϊκών Κοινοτήτων.
Το καθεστώς του χωροταξικού χάρτη του ΤΕΙ Ηπείρου, που επικρατεί σήμερα έχει ως εξής:
Στην Άρτα υπάρχουν τμήματα τριών Σχολών:
Της ΣΤΕΓ, που περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Α) Φυτικής Παραγωγής
Β) Ζωϊκής Παραγωγής
Γ) Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Ανθοκομίας
Της ΣΔΟ, που περιλαμβάνει το τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας που περιλαμβάνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής
Στην Πρέβεζα υπάρχουν δυο τμήματα της Σχολής ΣΔΟ
Α) Λογιστικής
Β) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
Στην Ηγουμενίτσα υπάρχουν τρία τμήματα, που ανήκουν σε δυο διαφορετικές σχολές
Στη ΣΔΟ, που περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Α) Τουριστικών Επιχειρήσεων
Β) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο
Στην ΣΤΕΓ που περιλαμβάνει το τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας
Στα Ιωάννινα υπάρχει σήμερα μια σχολή
Η ΣΕΥΠ, που περιλαμβάνει τα εξής τμήματα
Α) Λογοθεραπείας
Β) Νοσηλευτικής
Γ) Βρεφονηπιοκομίας»

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης

Περιγράφοντας την φιλοσοφία του σχεδίου αναδιοργάνωσης, ο πρόεδρος Του ΤΕΙ Ηπείρου αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Για να αποτελέσει ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα καταλύτη για τη μακροχρόνια ανάπτυξη πρέπει να υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων, κάποιοι ελάχιστοι όροι της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΤΕΙ, όπως για παράδειγμα α) Η συγκέντρωση στις ίδιες πόλεις των τμημάτων των Σχολών, έτσι ώστε να είναι συγγενή και κοινά τα αντικείμενα και να έχουν τις προϋποθέσεις και τους όρους για την Ακαδημαϊκή ολοκλήρωση, β) η ύπαρξη μιας κρίσιμης μάζας φοιτητών και διδασκόντων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ακαδημαϊκή κοινότητα γ) υψηλής ποιότητας κτηριακές εγκαταστάσεις, υποδομές και εξοπλισμός, δ) δημιουργία σύγχρονων Σχολών, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επαγγελματικής αγοράς και της Διεπιστημονικότητας.
Μόνο εάν εκπληρωθούν αυτές οι ελάχιστες προϋποθέσεις μπορεί το ΤΕΙ να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη μιας περιοχής, με την έννοια ότι τοποθετεί την περιοχή σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι τα περιφερειακά ΤΕΙ χρειάζονται εξασφάλιση από την πλευρά της Πολιτείας κάποιας σημαντικά ευνοϊκότερης μεταχείρισης, αλλά και αυξημένη χρηματοδότηση για να μπορέσουν να γίνουν ελκυστικά. Δυστυχώς στην πράξη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, ιδίως σε ένα Ίδρυμα όπως είναι το ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο είναι πολυδιασπασμένο σε πολλές πόλεις και έχει αναπόφευκτα πολύ μεγαλύτερο κόστος για να μπορεί να λειτουργήσει.
Σήμερα οι ΣΤΕΓ και ΣΔΟ εμφανίζουν περιορισμένη Ακαδημαϊκή συνοχή, λόγω του κατακερματισμού των τμημάτων των Σχολών σε τρείς πόλεις, γεγονός, το οποίο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη βιωσιμότητά τους. Με τη συγκέντρωση των τμημάτων των Σχολών, τη μεταφορά και συγχώνευση τους σε ενιαίο χώρο, δηλαδή τον εξορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό εξασφαλίζεται το μίνιμουμ που απαιτείται για μια Ακαδημαϊκή Κοινότητα, των επιστημονικών επιρροών. Εξασφαλίζεται έτσι η διεπιστημονικότητα που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: