Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Γιατί απαιτείται 12μηνη προϋπηρεσία;


Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου κατέθεσε ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Παύλος Στασινός θέτοντας το θέμα της προϋπηρεσίας που απαιτείται για να διοριστεί ένας εκπαιδευτικός με αναπηρία 67%. Στην ερώτησή του αναφέρει: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄/19.5.2010) ορίζεται ότι μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα.
Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν: α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003.
Είναι σαφές ότι η σχετική διάταξη είναι αντισυνταγματική και έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας και διακρίσεων.
Ερωτάται η κα. Υπουργός
α) Για ποιο λόγο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η δωδεκάμηνη προϋπηρεσία στους εκπαιδευτικούς με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, ενώ ορθά δεν απαιτείται αντίστοιχα για την κατηγορία των γονέων περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν;

Δεν υπάρχουν σχόλια: