Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων

Με βάση τη βούληση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας, Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα, ότι η λύση που θα δοθεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμη, κοινωνικά αποδεκτή και φιλική προς το περιβάλλον, καθώς και τα συμπεράσματα των προηγούμενων συνεδριάσεων της, η Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) προχώρησε ομόφωνα στην επιλογή της τεχνολογίας επεξεργασίας των απορριμμάτων, τονίζεται σε δελτίο τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, στη διάρκεια της συνεδρίασης το πρωί της Δευτέρας (20/9/10), στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στην επιλογή του σεναρίου που περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας αερόβιας μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας με ανάκτηση ανακυκλώσιμων ή και παραγωγή RDF (εναλλακτικό καύσιμο από απόβλητα) και μονάδα αναερόβιας χώνευσης προδιαλεγμένου οργανικού υλικού. Επίσης, έδωσαν οδηγίες προς τον ανάδοχο μελετητή να λάβει υπόψη του κατά τη φάση της χωροθέτησης της μονάδας, που είναι και το επόμενο στάδιο, τη δυνατότητα προσθήκης στο μέλλον των απαραίτητων υποδομών που θα επιτρέπουν και την παραγωγή RDF.
Επισημαίνεται, πως η παραγωγή RDF εξετάζεται εφόσον καταστεί εφικτή η εκμετάλλευσή του ως καύσιμου υλικού, τόσο στην Περιφέρεια της Ηπείρου όσο και σε κάποια όμορη Περιφέρεια. «Να σημειωθεί πως τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη χρηματοδότηση της οριστικής τεχνικής μελέτης της μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων προϋπολογισμού 400.000ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μετά από πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου» τονίζεται στην ανακοίνωση.
Ταυτόχρονα ανανέωσαν το ραντεβού τους για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου προκειμένου η Επιτροπή να αξιολογήσει το επόμενο παραδοτέο της μελέτης το οποίο θα αφορά την αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ και του ΧΥΤΥ στην Ήπειρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: