Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Δεν πετάμε τα τηγανέλαια, τα μαζεύουμε…

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών στο Δήμο Αρταίων περιέχονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο που εξέδωσε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου και η αρμόδια αντιδήμαρχος Νατάσα Γρίβα – Οικονομίδη. Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι (επαγγελματίες και νοικοκυριά) μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2681362230.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Αρταίων προχωρά στην εφαρμογή φιλόδοξου προγράμματος ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών (τηγανέλαια).
Οι ενέργειες αυτές γίνονται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου μας για την προώθηση της ανακύκλωσης, με στόχο τόσο την εξασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου προστασίας του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος όσο και την προστασία της δημόσιας υγείας και την εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας και νερού, για εμάς και για τις επόμενες γενεές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δυο άξονες. Ο πρώτος αφορά τη συλλογή λαδιών σε χώρους μαζικής εστίασης και ο δεύτερος στην προώθηση της ανακύκλωσης στα νοικοκυριά του Δήμου. Ο τελικός σκοπός είναι όλα τα συλλεγόμενα λάδια να οδηγούνται προς ανακύκλωση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην σαπουνοποιία και κυρίως να μετατραπούν σε βιοντίζελ.
Για την ανακύκλωση τηγανελαίων στα νοικοκυριά, ο Δήμος θα προβεί στην τοποθέτηση δύο μεγάλων κάδων συλλογής των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών των 200 lt ο καθένας, στο Δημαρχείο και στη Λαϊκή Αγορά. Για την προώθηση του προγράμματος έχουν αγοραστεί 100 μικρά οικιακά δοχεία των 5,5 lt που θα μοιραστούν στους 100 πρώτους που θα καλέσουν στα τηλέφωνα του Δήμου 2681362230 και 232.
Από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ο Δήμος ζητά την άμεση συνεργασία τους με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης χρησιμοποιημένων λιπών και ελαίων της επιλογής τους, η οποία θα τους προμηθεύσει με ατομικούς κάδους συλλογής των χρησιμοποιημένων λιπών και ελαίων που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις τους προκειμένου να οδηγούνται προς ανακύκλωση. Αντίγραφο του συμφωνητικού που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο εταιριών θα πρέπει να παραδοθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: