Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Μια σημαντική πολιτική αυτό-διοικητική ιδέα

«Δημόσιος Χώρος Πρέβεζα, Λούρος, Ζάλλογο» ονομάζει τον ανεξάρτητο συνδυασμό του ο καθηγητής Γιάννης Ρέτζος, ο οποίος έδωσε στην δημοσιότητα τις προτάσεις του συνδυασμού του.
Σημειώνει χαρακτηριστικά για τις νέες συνθήκες στην αυτοδιοίκησης και την Πρέβεζα «Για την ενιαία καλλικράτεια Πρέβεζα, ο νέος δήμος-έδαφος με τους οικισμούς του, την ύπαιθρο και τις ακτές του και το θνήσκοντα Αμβρακικό, θέτει σοβαρά ζητήματα δομής, λειτουργίας και ευθύνης. Γεωγραφικό κέντρο του Δήμου ο Λούρος, μπορεί να αναδειχθεί σε αφετηρία αξιοποίησης της γεωπληροφορικής κωδικοποίησης για απογραφή του αστικού και αγροτικού εδάφους και των ακτών και δημιουργία διαφανών βάσεων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) με στόχο την κοινωνική χωροταξία και πολεοδομία του συνόλου του εδάφους του Δήμου».

Η πρόταση

Αναλύοντας το όνομα του συνδυασμού του ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, ο υποψήφιος δήμαρχος σημειώνει: «Η έννοια «Δημόσιος χώρος» που βρίσκεται στον τίτλο της δημοτικής μας πρωτοβουλίας έχει ένα φανερό περιεχόμενο αφού αυτός πάντα χρησιμεύει για να γίνουν διαπιστώσεις για τα δημοτικά πράγματα. Έχουμε όμως εθιστεί σε πλήθος από απρέπειες. Δέστε για παράδειγμα τη θεσμοποιημένη ασέβεια απέναντι σε ανθρώπους και Θεό με τα κολλημένα και ξεσχισμένα αγγελτήρια τελετών στις κολόνες ΔΕΗ ή τις άλλες τοιχοκολλήσεις πάνω τους. Ωστόσο δεν πρόκειται να κάνουμε λόγο μόνο γι’ αυτά και για παρόμοια, σε επίπεδο διαπιστώσεων.
Μιλάμε εδώ για μια σημαντική πολιτική αυτό-διοικητική ιδέα που είναι το καθήκον για ήπια λειτουργία του δημόσιου χώρου της Πρέβεζας και του δήμου της. Θεωρούμε την ιδέα αυτή ΚΑΙ κεντρική πολιτική ιδέα που συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση του αυτοκινήτου στην πόλη. Όπως γίνεται αυτή 1) επιτρέπει την άγρια εκμετάλλευση του ανοιχτού χώρου και τη ρύπανση του περιβάλλοντος μεταφέροντας κέρδη στον πυρήνα των συμφερόντων «αυτοκίνητο-καύσιμα-άσφαλτος» τα οποία έχουν εγκλωβίσει θανάσιμα τη χώρα μας. 2) φανερώνει την ανεπάρκεια της διοίκησης όπως ασκείται από αιρετούς και διορισμένους εκπροσώπους της Εκτελεστικής Εξουσίας («Νομαρχία» - Δήμος - Αστυνομία). 3) εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Δικαστική Εξουσία από την οποία ο πολίτης και μάλιστα ο ΑμΕΑ, ο ηλικιωμένος, το παιδί και ο ξένος επισκέπτης, θα ανέμεναν την υπέρ τους παρέμβαση μέσα στο χώρο αδικίας που έχει καταστεί γι’ αυτούς η Πρέβεζα. 4) παρέχει σε ορισμένους τεχνητά προνόμια άνεσης-ταχύτητας-ασφάλειας και δωρεάν κατάληψης χώρου κατασκευάζοντας «δυνατούς» και «αδύνατους», αφήνοντας σε εκκρεμότητα σοβαρά ζητήματα ποιότητας ζωής (π.χ. οι συγκοινωνίες των ΚΤΕΛ ως δημόσιος χώρος, το σιδηροδρομικό δίκτυο). Ο «δημόσιος χώρος» ως διεκδίκηση της νομιμότητας στον «ανοιχτό χώρο» σε επίπεδο πόλης και Δήμου αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, και μια κεντρική αναπτυξιακή ιδέα (π.χ. προσέλευση επισκεπτών)».
Σε άλλο σημείο της διακήρυξης αναλύει το ρόλο της Πρέβεζας στις νέες συνθήκες, για να αναφέρει: «Θέτει επίσης η καλλικράτεια Πρέβεζα και φλέγοντα ζητήματα κοινωνικής αναπτυξιακής αντίληψης. Μια Πρέβεζα με μεγαλύτερη ύπαιθρο αναδεικνύει, για παράδειγμα, πτυχές ανισότητας προσχολικών και μεταλυκειακών εκπαιδευτικών ευκαιριών. Καλεί συνεπώς σε συστράτευση εκπαιδευτικούς και διευθύνοντες για τη συγκρότηση μιας πρότυπης -σε πανελλήνιο επίπεδο- εκπαιδευτικής περιφέρειας προγραμματισμού-προτάσεων-αξιολόγησης. Το πρώτο έργο-πρότζεκτ, σε συνεργασία με το Υπ. Παιδείας, πρέπει να είναι η πιλοτική εφαρμογή της άμεσης μετάβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διαφανή σχολική-τοπική-περιφερειακή αξιολόγηση. Θεωρούμε τη διαφανή σχολική αξιολόγηση προέκταση της έννοιας του «δημόσιου χώρου» και θα ζητηθεί από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν τις απόψεις τους για ένα σχέδιο «Ανοιχτή Αίθουσα» που θα καθιστά τη σχολική αίθουσα προσβάσιμη από την υπόλοιπη κοινωνία. Εξάλλου με διοργάνωση εαρινών και θερινών σεμιναρίων πανελλήνιας ακτινοβολίας θα μπορούσε να ενισχυθεί το κορυφαίο «δημοσιοχωρικό» εκπαιδευτικό ιδεώδες της Διαθεματικότητας που κινδυνεύει να ξεχαστεί. Ως κέντρο των σεμιναρίων μπορούν να επιλεγούν οι τουριστικές υποδομές στις ακτές του τέως Δήμου Ζαλόγγου. Το τοπωνύμιο «Ζάλογγο» θα πρέπει επιτέλους να διαδοθεί στην ελληνική εκπαίδευση…»

Δεν υπάρχουν σχόλια: