Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Ρεκατσίνας: Όλο και περισσότεροι Φ/Β σταθμοί στην Ήπειρο

Περισσότερα φωτοβολταϊκά στην Ήπειρο διεκδικεί το ΤΕΕ Ηπείρου από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με επιστολή του προς την κ. Τίνα Μπιρμπίλη. Ειδικότερα ζητά τη δίκαιη κατανομή ισχύος σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς ενώ ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ηπείρου κ. Γιώργος Ρεκατσίνας επισημαίνει ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών δεν πρέπει να γίνεται τυχαία και αποσπασματικά με μοναδικό κριτήριο το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά να υπακούει σε ένα συγκεκριμένο χωροταξικό πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, χωρίς να ανατρέπει χρήσεις γης.
Σύμφωνα με το ΤΕΕ, η Ήπειρος διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό τεχνικού επιστημονικού προσωπικού υψηλών προδιαγραφών και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή θα συμβάλλει αναμφισβήτητα στην προώθηση των ρυθμών ανάπτυξης.
Παράλληλα, το ΤΕΕ Ηπείρου θεωρεί αδικαιολόγητη και άδικη την προηγούμενη κατανομή που είχε γίνει ανά Περιφέρεια.
Τονίζει, δε, πως στην Ήπειρο υπάρχουν υποσταθμοί υψηλής και μέσης τάσης, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 450 μεγαβάτ, επομένως υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πολύ μεγαλύτερη από αυτή που τότε διετέθη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: